ارزش ها

ارزش ها مجموعه باورهای اساسی و اعتقادات اصلی شرکت در خصوص اخلاق اجتماعی و حرفه ای و ارزش های حاکم بر تصمیم گیری هایی است که زیربنای فرهنگی شرکت را تشکیل می دهند.به نوعی ارزش ها را می توان اصولی که از نظر فردی و اجتماعی در سازمان نوعی رفتار مناسب و برتر شمرده می شوند و در هر حال معیارهای ثابت سازمان برای تصمیم گیری ها هستند. بر این اساس عمده ترین ارزش های این شرکت عبارتند :

  • جدیت در کار

  • دانش و نوآوری کارکنان

  • لزوم روزآمدی اطلاعات شرکا و ذینفعان در حوزه کاری خود

  • هماهنگی و انسجام

  • مسئولیت پذیری، صداقت، امانتداری و مشارکت مدیریت و کارکنان

  • ارتقاء سطح رضایت مندی همه مشتریان، کارمندان و سهامداران

  • بهبود و ارتقاء کارآمدی زنجیره عرضه خدمات شرکت

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، بعد از خیابان بهشتی، خیابان شهرتاش، پلاک 31 واحد 4

کدپستی: 1559735715 

تلفن7-982188543335+ , 2-982188526521+ , 8-982188170487+

فکس: 88170488