فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی فورواردر(فیاتا)

 

نام لاتین
International Federation of Freight Forwarders Associations
موقعیت
سوئیس›زوریخ
سال تاسیس
۱۹۲۶ فدراسیون بین المللی اتحادیه های شرکت های حمل و نقل بین المللی فورواردر ( فیاتا ) FIATA در ۳۱ می ۱۹۲۶ به وسیله شانزده ملیت از شرکت‌های فورواردر در وین (اتریش) پایه‌گذاری شد و ریاست اولیه آن به عهده کشور دانمارک بود و هم اکنون مقر آن در زوریخ (سوئیس) است.

 
 فدراسیون بین المللی اتحادیه های شرکت های حمل و نقل بین المللی فورواردر ( فیاتا ) از سال ۱۹۲۶ تا ۱۹۳۶ فعالیت بسیار خوبی داشته و کنگره‌ها و جلسات آن به طور مرتب تشکیل شده و نیز همکاری‌های خوبی با موسسات و سازمان‌های مختلف بین‌المللی داشته است ، اما در زمان جنگ جهانی دوم فعالیت آن به حالت تعلیق درآمد، لیکن به همت «سی بی انگلس» دانمارکی در سال ۱۹۴۷ فعالیت مجدد آن از سر گرفته شد و ظرف مدت ده سال اکثر اعضای عادی آن دوباره به یکدیگر ملحق شده و کمیته‌های مختلفی را برای پیشبرد امور فنی فدارسیون به وجود آوردند ، که تاکنون در قالب یک مجمع غیر دولتی به عنوان مشاور با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و سازمان بین‌المللی توسعه بازرگانی عمل می‌کند و در حال حاضر نمایندگی بالغ بر ۴۰/۰۰۰ شرکت فورواردر از اقصی نقاط دنیا را به عهده دارد و بالغ بر ده میلیون کارمند تحت پوشش دارد

 
فیاتا دارای دو گروه اعضا است.

یکی اعضای پیوسته (ORDINARY MEMBERS) که شامل سندیکاهای ملی کشورهاست و هم اکنون دارای ۸۷ عضو سندیکایی از ۷۷ کشور جهان است. دیگری اعضای وابسته (ASSICUATE MEMBERS) هستند که شامل اعضای غیر سندیکایی است.


فیاتا دارای بیش از ۱۶۰۰ عضو وابسته از ۱۴۴ کشور جهان است. انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران عضو پیوسته و حدود بیش از یکصد شرکت فورواردر ایرانی عضو وابسته فیاتا هستند.

فیاتا هر سال یک بار کنگره‌ای در یکی از کشورهای مورد توافق اعضا برگزار می‌کند و به تبادل افکار می‌پردازند. بیست و نهمین کنگره فیاتا در سپتامبر ۲۰۰۰ در شهر روتردام برگزار شد.


تشکیلات سازمانی فیاتا
۱- مجمع عمومی: که تصمیم‌گیرنده فدراسیون است.
۲- هیأت رئیسه: که مجری امور محوله از طرف مجمع عمومی است.
۳- پرزیدنسی: که مرکب از ریاست گذشته ، حال و نامزد آینده و دبیر اول و خزانه‌دار است.
۴- انستیتوها: که در حال حاضر سه انستیتو یکی حمل و نقل هوایی، دیگری حمل و نقل زمینی و دریایی (SURFACE) و سومی حمل و نقل ترکیبی است.
۵- گروه‌های کاری: هر انستیتو دارای یک یا چند گروه کاری دایمی است که کارهای مربوطه را بررسی و به انستیتو گزارش می‌کند.

۶- هیأت مشاورین: شامل سه هیأت مشاورین از جمله هیأت مشاورین موضوعات قانونی ، آموزش حرفه‌ای و روابط عمومی می‌باشد.

اهداف سازما فیاتا

اهداف اصلی این سازمان عبارتند از:
۱- اتخاد صنعت فورواردری در سطح جهانی
۲- مشارکت در چارچوب مشاوره و یا کارشناسی در اجلاس‌های مربوط به حمل و نقل بین‌المللی به منظور حمایت و ارتقای منافع صنعت فورواردری
۳- آشنا نمودن صنعت و تجارت و جامعه به طور گسترده با خدمات ارائه شده توسط صنعت فورواردری از طریق ارائه اطلاعات ، توزیع نشریات و نمایش فیلم و غیره
۴- تقویت نقش صنعت فورواردری از طریق اقدامات مقتضی
۵- بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط صنعت فورواردری از طریق گسترش و ارتقای اسناد متحدالشکل فورواردری و شرایط تجاری استاندارد و غیره
۶- انجام مطالعات و تحقیقات در مورد صنعت فورواردری و فعالیت آن
۷- پیدا کردن راه‌های عملی در راستای معضلات تکنیکی در چارچوب انستیتوها ، گروه‌ها و هیأت‌های مشاوره
۸- تقویت کارآیی حمل کالا به طور اعم
۹- مساعدت در آموزش‌های شغلی باربری در راستای صنعت فورواردری
۱۰- مساعدت در حل و فصل معضلات بیمه‌های اجباری
۱۱- مساعدت در ارتباطات و اطلاعات الکترونیکی
۱۲- تشویق همکاری در راستای صنعت فورواردری در سطح جهانی
۱۳- اتحاد بیشتر صنعت فورواردری با ایجاد اجلاس‌ها
۱۴- ارتقای معیارهای اخلاقی و همبستگی جهانی در چارچوب صنعت فورواردری
۱۵- ارتقای روابط با متصدیان حمل و نقل و سازمان‌های وابسته
۱۶- ارتقای روابط با متصدیان دریایی و سازمان‌های وابسته
۱۷- ارتقای تجارت بین‌المللی بین کلیه کشورها در سطح جهانی

اسناد فیاتا
یکی از اقدامات مفیدی که سازمان فیاتا به عمل آورده ، تهیه اسناد متحدالشکل یا مقررات یکسان است. این اسناد به وسیله فورواردرهای عضو سازمان فیاتا که داری مجوز برای صدور این اسناد هستند، صادر می‌شوند.
 
در اینجا لازم است موارد استفاده هر یک از این اسناد به طور مختصر بیان شود. قبل از شروع بحث ذکر نکات زیر ضروری است:

الف ـ نظارت بر چاپ و توزیع این اسناد منحصراً در اختیار سازمان فیاتا و اعضای مجاز آن است.

ب ـ قبل از چاپ اسناد فیاتا ، سازمان‌های عضو ملزم به ارائه فرم چاپی به دبیرخانه فیاتا جهت بررسی و تأیید آن هستند.

ج ـ حق چاپ گواهی حمل ، بارنامه حمل مرکب و رسید انبار فیاتا برای فیاتا محفوظ است و تکثیر این اسناد توسط شرکت‌ها به هر شکل ممنوع است.

در حال حاضر فیاتا شش سند ذیل را در اختیار اعضای خود جهت استفاده قرار داده است.

۱- بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا  (FBL  )
 FIATA MULTIMODAL TRANSPORT BILL OF LOADING


بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا مهم‌ترین سندی است که فیاتا در اختیار اعضای خود قرار داده است. این بارنامه تنها سندی است که به دلیل تطبیق شرایط آن با مقررات متحدالشکل اسناد حمل ترکیبی اتاق بازرگانی بین‌المللی مورد تایید این اتاق قرار گرفته است. بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا سندی است قابل معامله و دال بر تحویل کالا و حمل آن با استفاده از وسایل مختلف حمل از مبدأ تا مقصد تعیین شده است. بر اساس شرایط این بارنامه فورواردر دارای مسئولیت‌های زیر است:
 
الف ـ تعهد می‌نماید به نام خود وسایل اجرای کامل حمل را از محل دریافت تا محل تحویل کالا طبق مندرجات بارنامه فراهم آورد.

ب ـ فورواردر بر اساس مفاد و طبق شرایط بارنامه فیاتا مسئول عملکرد و غفلت اشخاصی که از خدمات آنها جهت اجرای قرارداد بر اساس بارنامه استفاده می‌کند، است.

ج ـ فورواردر زمانی که بارنامه حمل ترکیبی فیاتا را صادر می‌کند، باید متوجه نکات ذیل باشد:
- مطمئن شود که کالا به او یا نماینده یا شعبه‌اش تحویل و در ید اختیار او می‌باشد و دیگری چنین حقی بر کالا ندارد.
- مطمئن شود که مسئولیت بیمه محموله مورد توافق قرار گرفته است.
- مطمئن شود که جزئیات مندرج در سند با دستوراتی که او دریافت کرده، ‌مطابقت دارد.
 - مطمئن شود که کالا با صورت ظاهر صحیح و سالم و مطابق شرایط تحویل می‌باشد.
 - اطلاع دقیق از تعداد نسخ اصلی بارنامه داشته باشد.

اعضای فیاتا می‌توانند به جای بارنامه دریایی (MARRINE BILL OF LADING) ، بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا صادر کنند مشروط بر اینکه اطلاعات اضافی در مورد بندر بارگیری ، بندر تخلیه و وسیله حمل دریایی در آن قید شود.

۲- گواهی رسید فیاتا  ( FCR )
 FORWARDER CERITIFICATE OF RECEIPT
صدور این گواهی به فورواردر امکان می‌دهد که سند مخصوصی را به عنوان اعلامیه رسمی که به موجب آن مسئولیت کالا را به عهده می‌گیرد، برای فرستنده کالا صادر نماید.
 
با صدور این گواهی فورواردر تأیید می‌کند که محموله شخصی را با دستورات غیر قابل برگشت جهت ارسال کالا به گیرنده‌ای که در اسناد مشخص شده است، در تصرف خود دارد.
 
این گواهی زمانی می‌تواند باطل شود که نسخه اصلی آن به صادر کننده عودت داده شود مشروط بر اینکه فورواردر در وضعیتی باشد که بتواند آن را ابطال کند یا تغییر دهد. این گواهی زمانی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد که تهیه کننده کالا ، کالا را بر اساس EX - WORKS فروخته است و نیاز به ارائه گواهی مزبور جهت تأیید این موضوع که وظایف محوله را در مقابل خریدار انجام داده است، دارد. پس از تسلیم گواهی رسید فیاتا به خریدار، فروشنده به هیچ‌وجه حق واگذاری کالاهای تحویل شده به فورواردر را به دیگری ندارد. این گواهی سندی غیر قابل معامله است و مورد قبول بانک‌ها نمی‌باشد، مگر اینکه در اعتبار اسنادی ذکر شده باشد.

۳- گواهی حمل فیاتا  ( FCT )
 FORWARDER CERITIFICATE OF TRANSPORT
با صدور این گواهی و تسلیم آن به فرستنده، فورواردر متعهد می‌شود که کالا را در مقصد توسط نماینده منتخب خود تحویل دهد.
 
همچنین تأکید می‌کند که مسئولیت ارسال و تحویل محموله مشخصی را بر اساس دستورات دریافتی از فرستنده کالا طبق موارد مندرج در اسناد به عهده گرفته است. این گواهی در صورتی که به حواله کرد صادر شود قابل معامله است.

۴- رسید انبار فیاتا  ( FWR )
 FIATA WAREHOUSE RECEIPT

این رسید سندی است غیر قابل معامله که برای استفاده در عملیات انبار داری در داخل کشور صادر می‌شود. رسید انبار فیاتا به عنوان قبض انبار تلقی نمی‌شود و نمی‌توان آن را به این عنوان مورد استفاده قرار داد.

۵- اظهارنامه فرستندگان کالا برای حمل کالای خطرناک  ( SDT )
 SHIPPERS DECLARATION FOR THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS
 برای حمل کالاهای خطرناک فورواردر باید اطلاعات جامعی خصوصاً در رابطه با طبقه‌بندی کالا داشته باشد.
 این اظهارنامه به فورواردر اجازه می‌دهد وضعیت کالا را مشخص و مسائل مربوط به حدود مسئولیت را در صورت وقوع حوادث یا خسارت، معین کند. لذا می‌بایست در اظهارنامه جهت تکمیل و امضا به فرستنده کالا تحویل شود. در هر صورت فرستنده باید این اظهارنامه را مهر و امضا کند.
 
۶- دستور حمل فیاتا  ( FFI )
 FIATA FORWARDING INSTRUCTURE

با توجه به اینکه فورواردرها اغلب از طرح و فرم چاپی خود جهت دستورات حمل مشتریان استفاده می‌کردند و فرم متحدالشکلی در این مورد وجود نداشت ، فیاتا طرح نمونه‌ای را مطابق با طرح کلیدی سازمان ملل برای اسناد تجاری که هدف آن ایجاد یک مبنای بین‌المللی برای استاندارد کردن اسناد مورد استفاده در تجارت بین‌المللی است ، تدوین نمود.
 
فورواردرهای عضو فیاتا می‌توانند این فرم را بر اساس نیازهای داخلی خود تغییر دهند منوط بر اینکه این تغییرات در چارچوب طرح کلیدی سازمان ملل قرار داشته است.

فیاتا قانون نمونه‌ای جهت فعالیت‌های فورواردری در کشورهای مختلف تهیه کرده تا کشورهایی که چنین قانونی ندارند و یا قوانین ملی موجود آنها نیاز به تجدیدنظر دارد، از آن استفاده کنند.

 

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، بعد از خیابان بهشتی، خیابان شهرتاش، پلاک 31 واحد 4

کدپستی: 1559735715 

تلفن7-982188543335+ , 2-982188526521+ , 8-982188170487+

فکس: 88170488