کامیون ترافیکی چیست؟

کامیون ترافیکی کامیونی است که حامل محموله ای بزرگتر و حجیم تر از حد استاندارد می باشد. محموله های حمل شده توسط این کامیون ها مشمول طرح ترافیک می شوند. در این مقاله اطلاعاتی را در مورد انواع کامیون های ترافیکی و همچنین ضوابط و قوانین مربوط به حمل محموله های ترافیکی در اختیار شما قرار می دهیم.

مشخصات محموله های ترافیکی عبارتند از:

ارتفاع کل از سطح زمین تا سر محموله: 50/4 متر

طول کل بیشتر از 50/16 متر

عرض بیشتر از 60/2 متر

معمولا به منظور حمل محموله های ترافیکی از خودروهای سواری جهت اسکورت حمل کننده استفاده می شود.

انواع متداول کامیون ترافیکی

محموله های ترافیکی که بارهای سنگین و حجیمی هستند بایستی با وسایل نقلیه باربری مناسب حمل شوند. بنابراین انتخاب کامیون ترافیکی مطابق با نوع محموله صورت می گیرد. دو نوع متداول وسایل نقلیه باربری که جهت انتقال محموله های سنگین و فوق سنگین به کار گرفته می شوند عبارتند از: کمرشکن و بوژی. کمرشکن ها انواع مختلفی دارند و ظرفیت حمل بار آنها متفاوت است که در ادامه به شرح آنها می پردازیم. طول بوژی ها متغیر است و بنا به محموله می تواند تغییر کند. این ماشین های باربری ظرفیت حمل بار تا وزن 96 تن را دارند. 

کامیون ترافیکی چیست؟

انواع کامیون ترافیکی و دیگر وسایل نقلیه مورد نیاز برای جابجایی محموله های ترافیکی

کامیون اتاق دار 6 چرخ:

این نوع کامیون ترافیکی به منظور انتقال محموله هایی که حجم و وزنی بزرگتر از خاور 911 دارند به کار گرفته می شوند.

مشخصات کامیون ترافیکی اتاق دار 6 چرخ:

: طول اتاق کامیون: 80/5 تا 6 متر، عرض اتاق کامیون: 20/2 متر و ظرفیت حمل تا سقف 10 تن.

نکته ای که بایستی مد نظر قرار گیرد این است که محموله بایستی تقریبا 2 سانتی متر از دیواره های اتاق کامیون کوچکتر باشد.

کامیون اتاق دار 10 چرخ:

این نوع کامیون ترافیکی به منظور انتقال محموله هایی که حجم و یا وزن بزرگتر از کامیون اتاق دار 6 چرخ دارند به کار گرفته می شود

مشخصات کامیون ترافیکی اتاق دار 10 چرخ:

طول و عرض اتاق کامیون به ترتیب 80/6 تا 7 متر و 25/2 متر، ظرفیت حمل بار تا سقف 15 تن.

نکته ای که در مورد فاصله 2 سانتی متری محموله با دیواره های اتاق کامیون 6 چرخ گفته شد در مورد این نوع کامیون هم صدق می کند.

کامیون بغلدار چادری:

این نوع کامیون ترافیکی به منظور جابجایی محموله های بسته بندی شده به کار گرفته می شود. برخلاف تریلی کفی، این نوع کامیون جهت حمل محموله هایی که حجم زیادی ندارند استفاده می شود.

مشخصات کامیون بغلدار چادری:

طول و عرض این وسیله باربری به ترتیب 12 تا 60/13 متر و 50/2 متر، ارتفاع از سطح زمین تا سر چادر: 60/2 تا 85/2 متر و ظرفیت حمل بار: 22 تن.

انواع کامیون ترافیکی

کامیون جامبو:

کامیون های جامبو جزو بزرگترین وسایل نقلیه ترانزیت به شمار می روند و طول محموله هایی که توسط آنها حمل می شود کمتر از 60/13 متر نمی باشد.

کمرشکن:

نوع دیگری از کامیون ترافیکی است که قابلیت حمل بار بیشتری در مقایسه با تریلی دارد، بنابراین وسیله نقلیه مناسبی جهت حمل بارهای ترافیکی است. کمرشکن ها انواع مختلفی دارند که در این قسمت به شرح مشخصات هر یک می پردازیم.

کمرشکن 2 محور:

وزن کل کشنده و دنباله: 16 تن، طول کل (طول کشنده به اضافه دنباله): 50/16 متر، طول کف یا بارخور: 8 تا 9 متر، عرض 60/2 متر، مجموع وزن وسیله با بار: 40 تن و ظرفیت حمل بار: 24 تن.

کمرشکن 4 محور:

وزن کل: 24 تن، مجموع وزن وسیله و بار: 62 تن، طول کل شامل طول وسیله و دنباله: 20 متر، طول کف یا بارخور: 11 تا 12 متر، عرض: 3 متر و ظرفیت حمل بار: 38 تن.

کمرشکن 11 محور:

محورهای این نوع کمرشکن عبارتند از: 3 محور وسیله به اضافه 4 محور دالی به اضافه 4 محور دنباله. وزن دالی: 10 تا 12 تن، وزن کل شامل مجموع وزن وسیله، دالی و دنباله: 41 تن، مجموع وزن کمرشکن با بار: 96 تن، طول کل شامل مجموع طول وسیله، دالی و دنباله: بیشتر از 22 متر، طول کف یا بارخور: 11 تا 12 متر، عرض: 3 متر و ظرفیت حمل بار: 55 تن.

تریلی کفی:

نوعی کامیون ترافیکی محسوب می شود و به منظور جابجایی محموله های ترافیکی که بارگیری آنها به وسیله جرثقیل انجام می شود و به بسته بندی نیاز ندارند، به کار گرفته می شود.

وسایل نقلیه مورد نیاز برای جابجایی محموله های ترافیکی

مشخصات این نوع کامیون ترافیکی:

طول کف: 10 تا 60/13 متر، ارتفاع از سطح زمین: 40/1 تا 70/1 متر، عرض: 40/2 تا 50/2 متر و ظرفیت حمل بار: تا سقف 40 تن.

تریلی بغلدار:

: این وسیله باربری با وجود اینکه تقریبا مشابه کامیون های اتاق دار است، اما در مقایسه با آنها از ظرفیت حمل وزنی و حجمی بالاتری برخوردار است. ویژگی این نوع وسیله نقلیه این است که امکان باز شدن تمامی درب های کناری به منظور بارگیری و تخلیه راحت تر وجود دارد.

مشخصات تریلی بغلدار:

ارتفاع از سطح زمین: 40/1 تا 50/1 متر، ارتفاع دیواره ها: 80 تا 120 سانتی متر، طول کف یا دنباله: 12 تا 60/13 متر، عرض: 40/2 تا 50/2 متر و ظرفیت حمل بار: 40 تن.

محموله ترافیکی چیست و چه ضوابط و مقرراتی جهت حمل بارهای ترافیکی وجود دارد؟

محموله های ترافیکی به بارهای با وزن و ابعاد بیشتر از حد استاندارد حمل شده توسط ماشین های باربری گفته می شود. ضوابط و قوانینی برای حمل این محموله ها وجود دارد. تردد کامیون ترافیکی و دیگر وسایل حمل بارهای ترافیکی که اوزان و ابعاد آنها پیش از بارگیری یا پس از بارگیری از ابعاد و اوزان استاندارد بیشتر باشد، مشمول دستورالعمل ها و مقررات ترافیکی شده و جهت تردد نیاز به اخذ پروانه عبور دارند.

صدور پروانه عبور برای حمل بارهای ترافیکی

یکی از مجوزهای ترافیکی که توسط اداره کل ایمنی و ترافیک به منظور تعیین شرایط و کیفیت حمل و نقل در نظر گرفته شده است، پروانه عبور بارهای ترافیکی است که برای ماشین های باربری که ابعاد و ظرفیت آنها از عرض 5 متر، طول 30 متر و وزن کل 96 تن تجاوز نکند، صادر می گردد.

محموله ترافیکی چیست؟

شرکت های حمل و نقل ترافیکی

شرکت هایی که با دریافت مجوز های مورد نیاز اقدام به حمل و نقل محموله های ترافیکی می کنند، شرکت های حمل و نقل ترافیکی نامیده می شوند.

قوانین حمل محموله های ترافیکی

تردد کامیون ترافیکی و سایر ماشین های باربری که ابعاد و اوزان آنها پیش از بارگیری یا پس از آن از ابعاد و اوزانی که در قسمت زیر اشاره می شود تجاوز نماید، مشمول رعایت دستورالعمل ها و مقررات ترافیکی شده و بایستی به منظور تردد، پروانه عبور داشته باشند. این ابعاد و اوزان عبارتند از:

ارتفاع 50/4 متر

عرض 60/2 متر

وزن 40 تن

طول کامیون 2 محور 10 متر

طول کامیون با یدک 12 متر

طول تریلی 4 محور بیشتر از 50/16 متر

قوانین حمل محموله های ترافیکی

سرعت مجاز وسایل نقلیه حامل محموله های ترافیکی

سرعت مجازی که برای وسایل نقلیه حامل محموله های ترافیکی و همچنین اسکورت های آنها در نظر گرفته شده است به صورت زیر می باشد.

مشخصات بار ترافیکیسرعت مجاز برای حمل (کیلومتر بر ساعت)
طول 20 متر60
طول بین 20 تا 30 متر45
طول بیشتر از 30 متر40
عرض 60/2 تا 3 متر60
عرض بین 3 تا 4 متر45
عرض بیشتر از 6 متر40
ارتفاع 50/4 تا 5 متر60
ارتفاع بین 5 تا 6 متر45
ارتفاع بیشتر از 6 متر40
وزن کل 40 تا 62 تن60
وزن کل بین 62 تا 96 تن45
وزن کل بیشتر از 96 تن30

البته لازم به ذکر است که در مورد این قوانین تبصره هایی نیز در نظر گرفته شده که بایستی مورد توجه قرار گیرند.

 • blank
  • 6 ماه ago

  مقاله صریحی هست. ممنونم

 • blank
  • 10 ماه ago

  سلام مقاله ازباب اطلاعات جالب بود ولی تجهیزات الزامی یک کمرشکن راهم توضیح بدهید بهتراست مثل پرچم تابلو های هشدارو…. که تریلی باید داشته باشد یا اسکورت باید تهیه کند

در مورد این بازخورد بگذارید

 • Rating