ترانزیت خارجی

در ترانزیت خارجی کالای مورد نظر برای اینکه به مقصد سوم برسد ابتدا به خاک کشور وارد و سپس از مرزی دیگر خارج میشود. کالایی که از طریق ترانزیت خارجی وارد کشور میشود مشمول پرداخت هیچ یک از موارد حق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض نمیشود. تمامی خودروهایی که بدون مسافر و همچنین بار باشند و برای ترانزیت اظهار شوند از هر لحاظ شامل قوانین ترانزیت خارجی میشوند. برای این گونه وسایل نقلیه باید اظهارنامه و همچنین پروانه ترانزیت جداگانه اخذ و تسلیم شود. اگر شخصی قصد عبور از خاک کشور با خودروی خود را داشته باشد تمامی قوانین ترانزیت خارجی شامل حال او میشود. در صورتیکه برای خودرو جواز بین المللی عبور اخذ کرده باشد در این صورت وسایل مشمول مقررات خواهند شد.

کالا هایى که تحت عنوان ترانزيت از کشور عبور مى‌کند جزء واردات و صادرات قطعى محسوب نبوده و از پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض معاف است ليکن مشمول پرداخت هزينه‌هاى گمرکى ذکر شده مى‌باشد و تابع مقررات اين مبحث خواهد بود مگر اينکه در قراردادهاى ترانزيتى دولت با کشورهاى ديگر و يا قراردادهاى صورت کالاى ترانزيتى تابع همان مقرراتى خواهد بود که در قراردادهاى مربوط تعيين شده است.

از چند سال پیش تا به امروز ایران بین کشورهای CIS  و بیشتر خاورمیانه،آسیای شرقی و کشورهای اروپایی پلی بوده است.

شرکت مبنا آسیا فرابر نیز در زمینه ترانزیت خارجی به مشتریان خود خدمات شایسته ای و مطمئن، با هزینه کاملا مناسب ارائه میدهد.