نحوه حمل کالای خطرناک

حمل کالای خطرناک از جمله مواردی است که بایستی با رعایت تمامی نکات و به دقت انجام شود تا بتوان مانع از بروز حوادث شد. حمل کالا از طریق جاده یا راه آهن خطر حوادث رانندگی را در بر دارد و اگر کالاهای حمل شده خطرناک باشند، احتمال حوادثی مانند ریختن کالا نیز وجود دارد که منجر به خطراتی مانند آتش سوزی، انفجار، سوختگی شیمیایی یا آسیب به محیط زیست می شود.

کالاهای خطرناک مواد مایع یا جامد و مواد حاوی آنها هستند که بر اساس معیارهای توافق بین المللی طبقه بندی می شوند و هنگام حمل احتمالا خطرناک هستند. کالاهای خطرناک بسته به خطر غالب آنها به دسته های مختلفی تقسیم می شوند.

حمل کالای خطرناک

آیین نامه های مربوط به حمل کالای خطرناک

مسلما تعیین ضوابط و مقررات در حمل کالای خطرناک اهمیت زیادی دارد. آیین نامه هایی برای حمل کالاهای خطرناک وجود دارد. این آیین نامه ها به منظور محافظت از همه مواد و افرادی که به طور مستقیم درگیر هستند (مانند بارها یا حمل کنندگان) یا افرادی که ممکن است به طور غیر مستقیم درگیر شوند (مانند اعضای کادر اورژانس و مردم) تنظیم شده اند

این مقررات وظایفی را بر عهده هر شخصی که در حمل کالای خطرناک مشارکت دارد، قرار می دهد تا اطمینان حاصل شود که آنها می دانند چه کاری باید انجام دهند و بدین ترتیب خطر حوادث را به حداقل برسانند.

حمل کالای خطرناک از طریق جاده یا راه آهن با تبیین توافق نامه ها و بخشنامه هایی در سطح بین المللی تنظیم می شود و با به روزرسانی این بخشنامه ها، پیشرفت های تکنولوژیکی این بخش لحاظ می شود.

 انواع مختلفی از نظارت بر حمل و نقل کالاهای خطرناک وجود دارند که این فرایند را کنترل می کنند و هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی فعالیت می کنند.

چارچوب های نظارتی اصلی برای حمل کالای خطرناک کدام است؟

چارچوب های نظارتی عمده برای حمل کالای خطرناک عبارتند از:

  • توصیه های سازمان ملل در زمینه حمل کالای خطرناک
  • دستورالعمل های فنی ICAO
  • مقررات کالاهای خطرناک IATA
  • کد بین المللی کالاهای خطرناک دریایی IMO

 مجموعه ی این سیستم های نظارتی وسیله ای را به منظور حمل و نقل، بسته بندی، برچسب گذاری و حمل و نقل کالاهای خطرناک تعیین می کنند.

چارچوب های نظارتی شامل سیستم های جامع طبقه بندی خطرات در جهت ارائه ی طبقه بندی کالاهای خطرناک است.

کالاهای خطرناک با توجه به نوع مواد به 9 دسته تقسیم می شوند که در ادامه به شرح هر کدام از این دسته ها می پردازیم.

چارچوب های نظارتی اصلی برای حمل کالای خطرناک کدام است؟

کالاهای خطرناک کدامند؟

کالاهای خطرناک موادی با خواص خطرناک هستند که اگر به درستی کنترل نشوند، خطر بالقوه ای برای سلامتی و ایمنی انسان، زیرساخت ها و یا وسایل حمل و نقل آنها هستند.

دسته 1: مواد منفجره

مواد منفجره شامل موادی می شود که در نتیجه واکنش شیمیایی توانایی منشعب شدن سریع یا منفجر شدن را دارند.

اهمیت کنترل مواد منفجره در حمل کالای خطرناک چیست؟

مواد منفجره با واکنش شیمیایی قادر به تولید گازهایی در دما، فشار و سرعت هستند، که از طریق نیرو و یا تولید مقادیر خطرناک دیگری از گرما و گاز و موارد دیگر باعث یک آسیب فاجعه بار می شوند.

دسته 2 : گازها

گازها توسط مقررات کالاهای خطرناک به عنوان موادی تعریف می شوند که دارای فشار بخار 300 کیلو پاسکال یا بیشتر در دمای 50 درجه سانتیگراد باشند یا در فشار جو استاندارد در دمای 20 درجه سانتیگراد کاملا گازی باشند و موارد حاوی این مواد.

این دسته شامل گازهای فشرده، گازهای مایع، گازهای محلول، گازهای مایع یخچال، مخلوط های یک یا چند گاز با یک یا چند بخار مواد از طبقه های دیگر، مواد شارژ شده با گاز و آئروسل است.

کالاهای خطرناک کدامند؟

علت کنترل گازها در حمل کالای خطرناک چیست؟

گازها به دلیل اشتعال پذیری، پتانسیل داروهای خفگی، توانایی اکسید شدن و یا سمیت یا خورندگی آنها برای انسان، می توانند خطرات جدی ایجاد کنند. بنابراین این مواد بایستی با احتیاط کامل حمل و نقل شوند.

دسته 3: مایعات قابل اشتعال

مایعات قابل اشتعال توسط مقررات کالاهای خطرناک به عنوان مایعات، مخلوط مایعات یا مایعات حاوی جامدات در محلول یا سوسپانسیون که بخار قابل اشتعالی (دارای نقطه اشتعال) را در دمای بیش از 60-65 درجه سانتیگراد تولید می کنند، تعریف می شود.

دلیل تنظیم مایعات قابل اشتعال در حمل کالای خطرناک

مایعات قابل اشتعال به دلیل نوسانات، قابلیت اشتعال و پتانسیل ایجاد یا انتشار احتراق های شدید، قادر به ایجاد خطرات جدی هستند.

دسته 4 : مواد جامد قابل اشتعال؛ قابل احتراق خود به خودی؛ مواد خطرناک هنگام مرطوب

مواد جامد قابل اشتعال موادی هستند که در شرایطی که در حمل و نقل با آنها روبرو می شوند، به راحتی قابل احتراق هستند و یا ممکن است از طریق اصطکاک مواد خود واکنش پذیر که احتمالا تحت یک واکنش کاملا گرمازا یا مواد منفجره غیر حساس شده جامد قرار دارند، موجب آتش سوزی شوند.

همچنین شامل موادی می شود که در شرایط عادی حمل و نقل ممکن است خود به خود گرم شوند، یا در تماس با هوا گرم شوند و در نتیجه ایجاد آتش سوزی می کنند و موادی که در اثر تماس با آب، گازهای قابل اشتعال منتشر می کنند یا خود به خود قابل اشتعال می شوند.

دلیل تنظیم کالاهای خطرناک

دلیل اهمیت تنظیم مواد جامد قابل اشتعال در حمل کالای خطرناک

مواد جامد قابل اشتعال به دلیل نوسانات، قابلیت اشتعال و پتانسیل در ایجاد یا تکثیر آتش سوزی های شدید، قادر به ایجاد خطرات جدی هستند.

دسته 5 : اکسید کننده ها؛ پراکسیدهای آلی

اکسید کننده ها با توجه به مقررات مربوط به کالاهای خطرناک به صورت موادی تعریف می شوند که ممکن است باعث احتراق شوند یا به طور کلی با تولید اکسیژن در نتیجه واکنش شیمیایی اکسایش-کاهش باعث ایجاد احتراق می شوند.

پراكسیدهای آلی موادی هستند كه می توانند از مشتقات پراكسید هیدروژن باشند كه در آن یك یا هر دو اتم هیدروژن موجود در ساختار شیمیایی توسط رادیكال های آلی جایگزین شده باشند.

دلیل تنظیم اکسیدکننده ها و پراکسیدهای آلی در حمل و نقل

اکسید کننده ها قابلیت احتراق به صورت خودبخودی ندارند، اما با تولید اکسیژن ممکن است باعث احتراق مواد دیگر می شوند.

پراکسیدهای آلی از نظر حرارتی ناپایدار هستند و ممکن است در حالی که تحت تجزیه اتوکاتالیستی گرمازا قرار دارند، گرما تولید کنند. بعلاوه، پراكسیدهای آلی ممكن است مسئول تجزیه انفجاری، سوزش سریع، حساسیت به ضربه یا اصطكاك، واکنش خطرناك با سایر مواد و یا صدمه به چشم باشند.

دلیل تنظیم اکسیدکننده ها و پراکسیدهای آلی در حمل کالای خطرناک

دسته 6 : مواد سمی؛ مواد عفونی

مواد سمی به مواردی گفته می شود که در صورت بلعیدن، استنشاق یا در اثر تماس با پوست، ممکن است باعث مرگ یا صدمه جدی شود یا به سلامتی انسان آسیب برساند.

مواد عفونی موادی هستند که شناخته شده اند و یا می توان انتظار داشت که حاوی عوامل بیماری زا باشند. مقررات مربوط به کالاهای خطرناک، پاتوژن ها را میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ها، ویروس ها، ریکتزیا، انگل ها و قارچ ها یا عوامل دیگر تعریف می کند که می توانند باعث بیماری در انسان یا حیوان شوند.

حمل مواد سمی و عفونی

دلیل تنظیم مواد سمی و عفونی در حمل و نقل

مواد سمی و عفونی در اثر تماس می توانند خطرات قابل توجهی برای سلامت انسان و دام ایجاد کنند.

دسته 7 : مواد رادیواکتیو

مقررات مربوط به کالاهای خطرناک، ماده رادیواکتیو را هر ماده ای که متشکل از رادیونوکلئیدها باشد تعریف می کند که در آن غلظت و کل فعالیت بیش از مقادیر از پیش تعریف شده باشد.

دلیل تنظیم مواد رادیو اکتیو در حمل کالای خطرناک

در صورت فروپاشی رادیواکتیو، رادیونوکلیدهای تشعشع یونی منتشر می کنند، که خطرات بالقوه جدی برای سلامتی انسان است.

دسته 8 : مواد خورنده

خورنده ها موادی هستند که با استفاده از فعالیت شیمیایی، موادی در تماس با آن ها هستند را تخریب یا متلاشی می کنند.

دلیل اهمیت تنظیم مواد خورنده در حمل و نقل

مواد خورنده در صورت تماس با بافت زنده آسیب شدیدی وارد می کنند یا در صورت نشت، باعث آسیب دیدگی و تخریب مواد اطراف می شوند.

ضرورت رعایت مقررات حمل کالای خطرناک

دسته 9 : کالاهای خطرناک متفرقه

کالاهای خطرناک متفرقه، مواد و کالاهایی هستند که در حین حمل خطری را شامل نمی شوند که توسط طبقات دیگر پوشش داده نشوند. این دسته، مواد خطرناک برای محیط زیست، موادی که در دمای بالا منتقل می شوند، مواد مختلف دیگر، ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی و میکروارگانیسم ها و (بسته به روش حمل و نقل) مواد مغناطیسی و مواد تنظیم شده هواپیمایی را شامل می شود.

دلیل تنظیم کالاهای خطرناک متفرقه

کالاهای خطرناک متفرقه مجموعه وسیعی از خطرات بالقوه برای سلامتی و ایمنی انسان، زیرساخت ها و یا وسایل حمل و نقل آنها را نشان می دهند.

  1. https://www.dgiglobal.com

در مورد این بازخورد بگذارید

  • Rating